Mahdolliset terveysvaikutukset

 

Matalilla taajuuksilla (1-70 Hz) tapahtuvan välkynnän on todettu olevan haitallisempaa kuin korkeampien taajuuksien (>70 Hz) välkyntä. Tyypillisesti korkein ihmisen havaitsema välkynnän taajuus on 60-90 Hz. Yleisimmin esiintyvää 100 Hz taajuutta ihminen ei voi enää nähdä. ERG (electroretinogram) vasteet osoittavat että näkymätön välkyntä välittyy retinan läpi jopa 200 Hz taajuudella (Berman et al, 1991).  Tutkimusten mukaan välkkyvä valo aiheuttaa osalle ihmisistä terveyshaittoja. Jopa luonnossa esiintyvän välkkyvän valon on todettu suurentavan kohtausriskiä epilepsiasta ja migreenistä kärsiville.
 

...KENELLE TAHANSA

 

Tutkimuksissa valon välkynnän on todettu heikentävän keskittymiskykyä, aiheuttavan väsymystä, huonovointisuutta, rasittavan silmiä (2) ja heikentävän kognitiivista suorituskykyä (3, 10). Näitä voidaan pitää lievimpinä välkkyvän valon ilmiöinä, mutta ne voivat koskea ketä tahansa. Tutkimuksissa on mm. havaittu, että perinteisesti
 
100 Hz  taajuudella välkkyvät loisteputket voivat aiheuttaa päänsärkyä ja rasittaa silmiä (2).

 


 

migraine

...MIGREENISTÄ KÄRSIVILLE

Migreenistä kärsiviä ihmisiä on maailmassa noin 5 - 10 %. Välkkyvän valon aiheuttamaa migreenikohtausta voidaankin pitää edellä mainittuja lievempiä haittoja vakavampana haittana. Tutkimusten mukaan
38 %                migreenistä kärsivistä ihmisistä noin 38 % on henkilöitä, joille valo toimii laukaisevana tekijänä migreenikohtaukselle (6).
Migreenistä kärsivät ovat herkistyneet visuaaliselle valolle sekä erityisesti sen jaksottaiselle vaihtelulle eli välkynnälle ja kokevat sen epämiellyttäväksi (7).
Tutkimuksessa, jossa koehenkilöt altistettiin välkynnälle, havaittiin, että henkilöt, jotka eivät kärsi migreenistä, sopeutuivat välkyntään asteittain tai heidän herkkyytensä kirkkaaseen ja välkkyvään valoon väheni. Sen sijaan migreenistä kärsivien herkkyys valon välkynnälle lisääntyi, vaikka testi tehtiin ajanjaksona, jolloin ei ollut pääkipua (8).

 


 

Valojen välkyntä aiheuttaa voi aiheuttaa epilepsia kohtauksen.

...EPILEPSIASTA KÄRSIVILLE

Vaikka epilepsiasta kärsiviä on maailman väkiluvusta vain 1 %, niin sitä voidaan pitää vakavimpana terveyteen vaikuttavana seikkana, jonka välkkyvä valo voi aiheuttaa. Tutkimuksen (1) mukaan
1-65 Hz    EEG mittauksissa valoherkät yksilöt ovat saaneet epilepsiatyyppisiä vasteita välkynnän taajuusalueen ollessa 1-65 Hz
15-25 Hz  erityisen provokatiivinen välkynnän taajuusalue on 15-25 Hz, jossa suurimmalla osalla koehenkilöitä aiheutui epileptisiä EEG muutoksia
2-14 %    epilepsia potilaista 2-14 % voivat saada kohtauksen välkkyvästä valosta
 

 


 

Lähdeluettelo

(1) Kooste visuaalisesti aiheutuvista epilepsiakohtauksista ja eri tutkimusten taustamateriaalista: Photic- and pattern-induced seizures: a Review for the Epilepsy Foundation of America       Working Group by Robert S. Fisher 1, Graham Harding 2, Giuseppe Erba 3, Gregory L. Barkley 4, Arnold Wilkins 5

(2) Fluorescent lighting, headaches and eyestrain. AJ Wilkins, I Nimmo-Smith, A I Slater and L Bedocs, Lighting Res. Technol. 21(1) 11-18 1989

(3) Visual Task Performance and Perceptions of Lighting Quality Under Flickering Illumination. Light & Vis. Env. Vol.37, No.4, 2013 (John D. BULLOUGH, Nicholas P. SKINNER and Kathryn SWEATER HICKCOX, J)

(4) LED Lighting Flicker and Potential Health Concerns: IEEE Standard PAR1789 Update, (Arnold Wilkins, Jennifer Veich and Brad Lehman)

(5) PROPOSING MEASURES OF FLICKER IN THE LOW FREQUENCIES FOR LIGHTING APPLICATIONS, Brad Lehman, Arnold Wilkins, Sam Berman, Michael Poplawski, Naomi Johnson Miller

(6) The triggers or precipitants of the acute migraine attack, L Kelman. Cephalalgia 2007; 27:394-402

(7) Detection and discrimination of flicker contrast in migraine, Oliver Haranovic, Mechel Thabet, Hugh R Wilson and Frances Wilkon, Cephalalgia 2010

(8) The locus of flicker adaptation in the migraine visual system: A dichoptic study, Michel Thabet, Frances Wilkinson, Hugh RWilson and Olivera Karanovic, Cephalalgia 2012

(9) Human Electroretinogram Responses to Video Displays, Fluorescent Lighting, and Other High Frequency Sources, Samuel Berman, Daniel Greenhouse, Ian Bailey, Ropert Clear, Thomas Raasch, Optometry and Vision Science 1991, Vol.68, No. 8, pp. 645-662

(10) The impact of flicker from fluorescent lighting on well-being, performance and physiological arousal, Rikard Kuller & Thorbjorn Laike, Ergonomics 1998, 41:4, 433-447

Google play kauppa

Oulight-sovellus saatavana Google Play -kaupasta!

Sovellus tukee Android-versiota 4.1 tai uudempia.